Rektör Gür’den Acıklama

0
28

21 Haziran 2019 tarihli yerel bir gazetede manşetten verilen “SKANDAL ÇIKTI” başlıklı asılsız ve
gerçek dışı haberde Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ile ilgili olarak tamamen gerçek dışı iddia ve ithamlara
yer verilerek kamuoyu kasıtlı ve alenen yanıltılmış ve bu habere karşılık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi
amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.
Basın ilke ve etik kuralları dışında, objektif haberciliğin ötesinde tamamen düzmece olarak hazırlanan
haberde yer alan iddialar külliyen yalandır. Basın özgürlüğü kılıfı altında gazeteciliği menfaat devşirmek, kin ve
garez duygularını tatmin etmek ve basını bir karakter suikast silahı gibi kullanmak amaçlı gelenekselleşen yeni
bir iftiradır. Şöyle ki;
Rektörlük; eşitlik prensiplerine, katılımcı iletişim kültürüne, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe,
profesyonelliğe ve bilimselliğe, ehliyet ve liyakate, adaletten doğan iş barışı ile ortak memnuniyete dayanan
huzur ortamına, Üniversite çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine, kirlenmemiş akli ve vicdani ilkelere tam
uyum halinde bir yönetim anlayışı içerisindedir.
İdarenin bu niteliğine, hukukun üstünlüğüne olan inancına, etik ve adalet kurallarına sıkı sıkıya
bağlılığına karşın hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan, Rektörün şahsında Rektörlüğün bölüm başkanından bir
öğrenciyi dersten geçirmesini istediği şeklinde yer alan haber alçakça bir iftiradır. Kaldı ki; haberde bölüm
başkanı olduğu ifade edilen Prof.Dr.Sait SÖYLEMEZ’in bölüm başkanlığı görevi bulunmamaktadır. Haliyle bu
görevden istifa etme gibi bir durum da söz konusu değildir. Prof. Dr. Sedat BAYSEÇ hakkında açılan
soruşturma ise tamamen öğrencileri hakkında hakaret dolu bir metin astığı iddiası ile ilgilidir ve kabul edilemez
bu hakaretlerle ilgili soruşturma süreci devam etmektedir.
Bununla birlikte; gerek ismi geçen Prof. Dr. Sait Söylemez gerekse Prof.Dr.Sedat BAYSEÇ, bu
haberin tamamen yalan ve düzmece olduğu ve rektörlük olarak gereğinin yapılarak hukuki sürecin başlatılmasını
talep ettikleri dilekçeleri Hukuk Müşavirliği aracılığı ile Rektörlüğümüze başvurmuşlardır. Konuya ilişkin yasal
süreç devam etmektedir.
Gerçek durum bu iken; Üniversiteye ve muhataplarına sorulmadan iddiaların doğruluğu ve dayanakları
araştırılmadan tamamen yalan ve düzmece olarak kurgulanan bu haberin kullanılmasının Üniversiteyi hak
etmediği bir konuma düşürmeye, başta rektörlük olmak üzere yönetimsel kademeyi iftiralarla hedef göstermeye
matuf olduğu açıktır. Yıllardır aynı şekilde iftira ve yalan haberlerle kurumumuza saldıranların bu yaptıkları ne
basın özgürlüğü, ne de vatandaşın haber alma hakkı ile bağdaşmadığı gibi basın ahlak ve ilkelerine sahip dürüst
basın mensuplarını da itibarsızlaştırmaktadır. Ancak kamuoyu kimin ne olduğunu ve hangi saiklerle yaptıklarını
çok iyi bilmektedir.
Bu tür etik konularda son derece hassas olan Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü yıpratmaya yönelik
bu tür çarpıtma ve yalan haber her şeyden önce basın ahlakına aykırıdır. Yasal yollara başvuru hakkımız saklı
kalmak üzere kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here